© Giannina U Ottiker

STADSATELIER

Als huis voor kunst, cultuur, reflectie en ontmoeting staat Vooruit in het hart van de stad en samenleving. Overal treffen we aanknopingspunten aan om met elkaar in dialoog te treden en collectief de vraagstukken en valkuilen aan te pakken die het samenleven met zich meebrengt. Dit is ook het vertrekpunt voor de kunstenaars die deel uitmaken van het Stadsatelier: een onderzoeksatelier rond kunst en samenleving, met de stad als werkplaats. 

Deze kunstenaars opereren vaak als bruggenbouwers: tussen bewoners onderling, de kunsten en de beweeg- en leefwereld van zij die geordend worden. Het initiatief mag dan wel steeds bij de kunstenaar liggen, burgers worden actief betrokken. Binnen het Stadsatelier vinden vaak residenties plaats van uiteenlopende artiesten, onderzoekers, collectieven en organisaties. Op tijd en stond delen zij werk met het publiek: een performance, een installatie, expo’s, videomateriaal, magazines, een actie, een talk,…

The cities everyone wants to live in should be clean and safe, possess efficient public services, be supported by a dynamic economy, provide cultural stimulation, and also do their best to heal society's divisions of race, class, and ethnicity. These are not the cities we live in.

Richard Sennett - The Open City

Deze kunstenaars en partners werken mee aan het Stadsatelier van Vooruit: Vincen Beeckman, Katinka Dejonge, Samah Hijawi, Mirna Bamieh, Paoletta Holst, Simon Allemeersch, Fiona Hallinan, The Post Collective, Robin Vanbesien, Maarten Devrieze, Maria Lucia Cruz Correia, Jong Gewei, Elly Van Eeghem, OpenStructures, Manoeuvre, De Koer, Konnektor, Croxhapox, Piloot.co, LUCA, KASK, ...

Het Stadsatelier aan het werk