Petit Comitée
© Michiel Devijver

Kunstenoverleg Gent is klaar voor 2020

Kunstenoverleg Gent is helemaal klaar voor 2020. De voorbije maanden kreeg het Kunstenoverleg verder vorm. Op 2 oktober ll. was er de eerste Grote Vergadering. Daar werd het Petit Comité aangesteld en zijn er actiegroepen gevormd met Gentenaars die zich engageren om het komende jaar een concreet project uit te werken. Kunstenoverleg Gent is ook bijzonder verheugd dat de stad Gent het initiatief mee ondersteunt, door een budget vrij te maken om een coördinator aan te stellen.

WIE VORMT HET PETIT COMITE?

Op 2 oktober is het Petit Comité aangesteld, de stuurgroep van Kunstenoverleg Gent. Die bestaat uit zestien leden, en leidt de werking van het Kunstenoverleg in goede banen. Patrick Allegaert, voormalig artistiek leider van Museum Dr. Guislain, is de eerste Kunstenoverleg-voorzitter.

“Het Petit Comité is evenwichtig samengesteld. De 16 leden zijn een weerspiegeling van het kunstenveld en zijn even divers als de stad zelf op vlak van gender, leeftijd, culturele achtergrond enzovoort. Er zitten vertegenwoordigers uit zowel grote als kleine culturele organisaties rond de tafel, net als individuele kunstenaars. Film, theater, nightlife, dans, muziek, erfgoed, …. alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Het Petit Comité volgt de actiegroepen op, organiseert overleg tussen de kunstensector en andere sectoren, volgt de dialoog op met de lokale overheid en neemt standpunten in over belangrijke dossiers. Na één jaar wordt een derde van de leden in het Petit Comité vervangen.”

Patrick Allegaert, voorzitter Kunstenoverleg Gent

Kunstenoverleg Gent engageert zich om concrete acties te realiseren die bijdragen aan de artistieke verbeelding van Gent en een overlegplatform te zijn voor algemene kwesties in het Gentse kunst- en cultuurbeleid: kandidaatstelling Europese Culturele Hoofdstad 2030, innovatieve samenwerking met scholen en bedrijven, digitale innovatie,... Kunstenoverleg Gent is een gesprekspartner voor de stedelijke overheid en een bruggenbouwer naar andere sectoren zoals onderwijs, toerisme, economie, welzijn en andere.

Ontdek hier alle leden van het Petit Comité

NEGEN ACTIEGROEPEN

Tijdens de Grote Vergadering mocht al wie wilde, een uitdaging voorleggen die bijdraagt aan een sterker kunst- en cultuurbeleid in Gent, en medestanders zoeken om oplossingen uit te werken. Die avond werden er 13 voorstellen gepitcht, die zijn geclusterd in drie grote thema’s:
  1. Ruimte voor cultuur
  2. Formele en informele stad
  3. Communicatie

Ontdek hier meer over de actiegroepen

LANDSCHAPSTEKENING GENT

In opdracht van het Kunstenoverleg en de stad Gent werden Oetang en De Lichte Cavalerie aangesteld om tegen 1 oktober 2020 het Gentse kunstenveld in kaart te brengen. Deze landschapstekening zal worden aangewend voor de verdere uitrol van het lokaal kunsten- en cultuurbeleid op middellange termijn.

De resultaten van de andere actiegroepen worden voorgesteld op de volgende Grote Vergadering in juli 2020.

STAD GENT STEUNT KUNSTENOVERLEG GENT

Kunstenoverleg Gent is intussen ook zeker van de steun van de stad Gent. De stad erkent de waarde van zo’n breed overleg- en actieplatform en stelt voor het Kunstenoverleg een werkingsbudget ter beschikking. Het Kunstenoverleg Gent zal daarmee een coördinator aanwerven. Die procedure wordt eerstdaags opgestart.

MEER WETEN? 

Alles over het hoe, waarom en wat van het Kunstenoverleg Gent lees je op kunstenoverleggent.be.

 

Cookies
Kunstencentrum Vooruit maakt gebruik van cookies. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek aan onze website willen verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij deze gebruiken.
Meer informatie over jouw privacy & cookies