En wat is het standpunt van Vooruit?

Als groot huis van erg en veel diverse kunstenaars, een groot publiek en geëngageerde collega’s, is dat de laatste dagen de vraag-van-dertig-keer-per-dag.

Wat we dan antwoorden?

Dat besparen op cultuur net het tegenovergestelde is van wat Vlaanderen vandaag nodig heeft, wil het genereus, gastvrij en innovatief zijn;

Dat een besparing van 60% op projectmiddelen nefast is voor de culturele toekomst van Vlaanderen;

Dat wij als kunstinstellingen samen met oKo eind november het gesprek aangaan met de minister om hem te overtuigen om die drastische projectbesparingen terug te schroeven;

Dat wij, ondanks de besparingen, proberen ons artistiek budget zoveel als mogelijk te sparen;

Dat het niet mogelijk is voor Vooruit om de wegvallende projectsubsidies te compenseren, omdat we daar zelf de middelen niet voor hebben;

Dat het ook niet wenselijk is dat Vooruit het wegvallen van projectsubsidies compenseert, omdat commissies beter geplaatst zijn als sluiswachter dan wij;

Dat we de uitnodiging van de minister om een financieel alternatief voor te stellen als een kans willen zien;

Dat dit voorstel best uitgewerkt wordt door oKo in overleg met de volledige sector;

Dat Vooruit boven alles solidair wil zijn, als die solidariteit bijdraagt aan een duurzame positieversterking van kunstenaars;

Dat we niet geloven in goed werk rap, rap, rap, en dat we dus de besparingen -als die er dan toch moeten komen- best realiseren binnen een legislatuur van vijf jaar (en dat de volgende structurele ronde daar een kans voor is);

Dat wij geen argumenten hebben waarom op cultuur minder zou moeten bespaard worden dan op andere domeinen (behalve dan dat de cultuursector de laatste tien jaar al aardig ‘gecut’ is);

Dat wij geen argumenten hebben waarom op cultuur meer zou moeten bespaard worden dan op andere domeinen;

Dat Vooruit mee zijn schouders zal zetten onder solidariteitsacties voor de kunsten en voor een sociaal en ecologisch rechtvaardige samenleving;

Dat wij ons publiek informeren over dit standpunt bij elk begin van een voorstelling of concert in onze zalen;

Dat wij bereid zijn om ons standpunt in overleg met de minister, kunstenaars en publiek aan te scherpen en bij te sturen.

Het Vooruit-team.

Cookies
Kunstencentrum Vooruit maakt gebruik van cookies. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek aan onze website willen verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij deze gebruiken.
Meer informatie over jouw privacy & cookies