STADSATELIER

Niemand leeft of werkt in een vacuüm. Vooruit ook niet. Als huis voor kunst, cultuur, reflectie en ontmoeting bevinden we ons middenin een stedelijke context die we niet mogen of kunnen negeren. Of het nu over de straat, de wijk, de stad of de gehele samenleving gaat: overal treffen we aanknopingspunten aan om met elkaar -als burgers- in dialoog te treden en collectief de vraagstukken en valkuilen aan te pakken die het samen-leven met zich meebrengt.

 

Dit is het vertrekpunt voor de kunstenaars die deel uitmaken van het Stadsatelier: een onderzoeksatelier rond kunst en samenleving, met de stad als werkplaats. De kunstenaars, collectieven en organisaties verbonden aan het Stadsatelier werpen zich in het veld als bruggenbouwers: tussen burger en kunstenaars, inwoners van Gent onderling, de stad en haar vrije ruimte, ruimtelijke ordening en de beweeg- en leefwereld van zij die geordend worden. Het initiatief mag dan wel steeds bij de kunstenaar liggen, burgers worden actief betrokken.


De speerpunten van het STADSATELIER:

  • de kunstenaar gaat in dialoog met burgers en/of een gemeenschap
  • het werk is geworteld in haar/zijn artistieke praktijk
  • het werk is contextgebonden en onderzoekt maatschappelijk vraagstukken (sociaal, ecologisch, politiek,…)
  • menselijke interactie, participatie en kritische reflectie staan centraal
  • de uiteindelijke vorm is variabel: performance, publicatie, installatie, expo, video, magazine, actie, lezing,…
  • In het Stadsatelier werken we samen met uiteenlopende artiesten, onderzoekers, collectieven en organisaties.

The cities everyone wants to live in should be clean and safe, possess efficient public services, be supported by a dynamic economy, provide cultural stimulation, and also do their best to heal society's divisions of race, class, and ethnicity. These are not the cities we live in.

Richard Sennett - The Open City

STADSRESIDENTEN

Ook binnen het STADSATELIER organiseren we residentietrajecten.  Het gaat steeds om artiesten die de stad als context gebruiken en daar - vaak via participatieve kunstpraktijken - aan de slag gaan. Naast een artistieke ambitie, streven ze vaak naar sociale en politieke impact. 

Peter Aers
Peter Aers
Anoek Nuyens
Anoek Nuyens
Elly Van Eeghem
Elly Van Eeghem
Simon Allemeersch / Lucinda Ra
Simon Allemeersch / Lucinda Ra
Maria Lucia Cruz Correia
Maria Lucia Cruz Correia
Vincen Beekman
Vincen Beekman

STADSTEKENAARS

In maart 2017 nodigde Vooruit zeven tekenaars / illustratoren / grafische talenten uit om de komende jaren op zoek te gaan naar verborgen narratieven in de stad. Ze verzamelen verhalen in beelden en woorden. Deze verhalen over de stad krijgen exposure IN/UIT DE KAST, in een magazine en op onze digitale kanalen.

Ephameron
Ephameron
Martha Verschaffel
Martha Verschaffel
Charlotte Peys
Charlotte Peys
Nina Vandeweghe
Nina Vandeweghe
Ruth De Jaeger
Ruth De Jaeger
Shamisa Debroey
Shamisa Debroey
Vigdis De Cauter
Vigdis De Cauter

STADSPROJECTEN & PARTNERS

Onder de vleugels van het STADSATELIER ondersteunt Vooruit ook PROJECTEN en werken we samen met diverse PARTNERS. De projecten worden door een kunstenaar, partnerorganisatie of in co-creatie met het team van Vooruit opgezet worden. Het zijn sociaal geëngageerde initiatieven die we proberen duurzaam te verankeren in het stedelijk weefsel. We werken o.a. samen met Victoria Deluxe, Lucas De Man / Stichting Nieuwe HeldenBOUGIE, Manoeuvre en Kloppend Hert/Jong Gewei

 

Tot in de Stad!
Tot in de Stad!
Openbare Werken
Openbare Werken
IN/UIT De Kast
IN/UIT De Kast
Future Heritage
Future Heritage