STADSATELIER

Niemand leeft of werkt in een vacuüm. Vooruit ook niet. Als huis voor kunst, cultuur, reflectie en ontmoeting bevinden we ons middenin een stedelijke context die we niet mogen of kunnen negeren. Of het nu over de straat, de wijk, de stad of de gehele samenleving gaat: overal treffen we aanknopingspunten aan om met elkaar -als burgers- in dialoog te treden en collectief de vraagstukken en valkuilen aan te pakken die het samen-leven met zich meebrengt.

 

Dit is het vertrekpunt voor de kunstenaars die deel uitmaken van het Stadsatelier: een onderzoeksatelier rond kunst en samenleving, met de stad als werkplaats. De kunstenaars, collectieven en organisaties verbonden aan het Stadsatelier werpen zich in het veld als bruggenbouwers: tussen burger en kunstenaars, inwoners van Gent onderling, de stad en haar vrije ruimte, ruimtelijke ordening en de beweeg- en leefwereld van zij die geordend worden. Het initiatief mag dan wel steeds bij de kunstenaar liggen, burgers worden actief betrokken.


De speerpunten van het STADSATELIER:

  • de kunstenaar gaat in dialoog met burgers en/of een gemeenschap
  • het werk is geworteld in haar/zijn artistieke praktijk
  • het werk is contextgebonden en onderzoekt maatschappelijk vraagstukken (sociaal, ecologisch, politiek,…)
  • menselijke interactie, participatie en kritische reflectie staan centraal
  • de uiteindelijke vorm is variabel: performance, publicatie, installatie, expo, video, magazine, actie, lezing,…
  • In het Stadsatelier werken we samen met uiteenlopende artiesten, onderzoekers, collectieven en organisaties.

The cities everyone wants to live in should be clean and safe, possess efficient public services, be supported by a dynamic economy, provide cultural stimulation, and also do their best to heal society's divisions of race, class, and ethnicity. These are not the cities we live in.

Richard Sennett - The Open City

STADSRESIDENTEN

Ook binnen het STADSATELIER organiseren we residentietrajecten.  Het gaat steeds om artiesten die de stad als context gebruiken en daar - vaak via participatieve kunstpraktijken - aan de slag gaan. Naast een artistieke ambitie, streven ze vaak naar sociale en politieke impact. 

Peter Aers
Peter Aers
Anoek Nuyens
Anoek Nuyens
Elly Van Eeghem
Elly Van Eeghem
Manoeuvre
Manoeuvre
Simon Allemeersch
Simon Allemeersch
Maria Lucia Cruz Correia
Maria Lucia Cruz Correia
Lucas De Man
Lucas De Man
Vincen Beekman
Vincen Beekman

STADSTEKENAARS

In maart 2017 nodigde Vooruit zeven tekenaars / illustratoren / grafische talenten uit om de komende jaren op zoek te gaan naar verborgen narratieven in de stad. Ze verzamelen verhalen in beelden en woorden. Deze verhalen over de stad krijgen exposure IN/UIT DE KAST, in een magazine en op onze digitale kanalen.

Ephameron
Ephameron
Martha Verschaffel
Martha Verschaffel
Charlotte Peys
Charlotte Peys
Nina Vandeweghe
Nina Vandeweghe
Ruth De Jaeger
Ruth De Jaeger
Shamisa Debroey
Shamisa Debroey
Vigdis De Cauter
Vigdis De Cauter

STADSPROJECTEN

Onder de vleugels van het STADSATELIER ondersteunt Vooruit ook STADSPROJECTEN. Projecten die door een kunstenaar, partnerorganisatie of in co-creatie met het team van Vooruit opgezet worden. Deze zijn maatschappelijk verankerd en in het stedelijk weefsel ingebed. Zo werken we o.a. samen met Victoria Deluxe, BOUGIE, Manoeuvre en Kloppend Hert/Jong Gewei

 

Tot in de Stad!

In Tot in de Stad! focust Vooruit samen met vier Gentse partners op de artistieke praktijken van kunstenaars die hun werkgebied in de stad Gent hebben. Waarom ruilen kunstenaars hun atelier in voor een plek in de stad? Welke rol krijgen participanten? Is er een uitgesproken maatschappelijke betrokkenheid in deze kunstpraktijken? 

 

ism De Koer, Piloot.co, Atelier Autonome Vormgeving KASK School of Arts Gent & de Onderzoeksgroep Art, Space & Context LUCA School of Arts

IN/UIT DE KAST

Tijdens Blauwdruk 2017 bouwde het collectief ONBETAALBAAR een kast in het Vooruit Café. Niet zomaar een kast natuurlijk: IN/UIT DE KAST is de meest zichtbare verzamelplaats van het stadsatelier. Naast talloze romans, poëzie en non-fictie, vind je in deze constructie pakken inspirerende boeken die vrij te raadplegen zijn. Daarnaast kun je er ook werk vinden van onze STADSRESIDENTEN EN STADSTEKENAARS.

 

IN/UIT DE KAST is geen éénrichtingsverkeer. Heb je zelf iets liggen dat je passend vindt? Breng het gerust mee en geef het exemplaar een plekje in de kast.