© Eva Peeters
vr 11.10 18:30 - 21:30

Ruben Nachtergaele i.s.m. Greentrack & Vooruit

DRIFT. De kunst van klimaatadaptatie
vr 11.10
18:30 - 21:30
  • vr 11.10
    18:30 - 21:30
    Op locatie

In DRIFT laten vier kunstenaars (Peter Aers, Maria Lucia Cruz Correia, Gosie Vervloessem, Ruben Nachtergaele) je op vier verschillende tijdstippen in het jaar ervaren hoe zij omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Ieder vertrekken ze vanuit een ander natuurelement (lucht, water, vuur, aarde) en het symbolisch verwante bewustzijnsveld (denken, voelen, doen, ervaren) om zo heel uiteenlopende perspectieven op onze sterk veranderende leefomgeving te verkennen. Deze sessie wordt geleid door Ruben Nachtergaele.

In DRIFT laten deze vier kunstenaars je op vier verschillende tijdstippen in het jaar ervaren hoe zij omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Ieder vertrekken ze vanuit een ander natuurelement (lucht, water, vuur, aarde) en het symbolisch verwante bewustzijnsveld (denken, voelen, doen, ervaren) om zo heel uiteenlopende perspectieven op onze sterk veranderende leefomgeving te verkennen.

Aarde - Ruben Nachtergaele

11.10 - 18:30 'Prettige wildernis' (Yogazaal ’t Rietveld, Herlegemstraat 3, 9040 Sint-Amandsberg)

Hoe kan je als mens in de stad, waar de wilde natuur veraf is en onder druk staat door de klimaatcrisis, bewust contact maken met het ecosysteem waar we deel van uitmaken? Hoe kan je je verbinden met de veelheid van organismen en wezens die zich daarin bevinden? Geluidskunstenaar Ruben Nachtergaele nodigt je uit om in dat ecosysteem te staan, je er via je zintuigen mee te verbinden om zo sterker bij je eigen bron-natuur te komen en op die manier meer als onderdeel van een ecoysteem te handelen en leven. Hij helpt je andere manieren van waarnemen ('zijn' door te luisteren) te activeren door je mee te nemen op een stiltewandeling. Je sprokkelt er materialen en objecten, en nadien ga je samen met de groep de geluiden die we met die objecten kunnen maken intiem en close-up beluisteren.

Klimaatadaptatie?

Het klimaatbewustzijn verruimt geleidelijk aan van een focus op alleen vermindering van CO2-uitstoot om zo klimaatopwarming tegen te gaan (ook wel ‘klimaatmitigatie’) naar de noodzakelijke aanpassing aan het grondig veranderend klimaat (of ‘klimaatadaptatie’). Wetenschappers zijn het er over eens dat die mitigatie de afgelopen decennia en vandaag de dag veel te traag gaat waardoor het klimaat sneller en sterker opwarmt dan eerder berekend. Klimaatverandering en alle gevolgen van dien zijn een feit. Als we een ‘volhoudbare’ leefomgeving willen creëren in de nabije toekomst, zullen we dus niet alleen bewust moeten omspringen met energie, materialen, mobiliteit, etc., maar ook onze leefomgeving en levenswijze moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en droogte in de zomermaanden, wateroverlast en natte winters, druk op landbouw en voedselvoorziening, toenemend aantal klimaatvluchtelingen, etc. Dit thema van klimaatadaptatie is doorgaans het domein van wetenschappers en beleidsmakers die het thema logischerwijze op een analytische, cerebrale manier benaderen. In DRIFT willen de partners samen met de kunstenaars een hypercomplex thema als klimaatadaptatie ook vanuit andere menselijke bewustzijnsvelden benaderen: het psychisch-emotionele, het fysiek-zintuiglijke, het uitvoerende.

Timetable

02.04 - Lucht: Peter Aers

09.06 - Water: Maria Lucia Cruz Correia

27.09 - Vuur: Gosie Vervloesem

11.10 - Aarde: Ruben Nachtergaele

Er is telkens plaats voor 15 mensen. Aangezien de activiteiten onderling verbonden zijn en deel uitmaken van één geheel als ware het een reis langs de zintuigen, worden deelnemers aangemoedigd om aan alle vier activiteiten deel te nemen.

praktisch:

ticketprijs: €15

locatie: afspraak om 18:30 aan Yogazaal ’t Rietveld, Herlegemstraat 3, 9040 Sint-Amandsberg. Kom zeker op tijd want we vertrekken meteen op wandeling!

Het einde is voorzien om 21:30 in Yogazaal ’t Rietveld.

Voor het gedeelte buiten vragen we om warme kledij te dragen en een paraplu te voorzien. Indien mogelijk willen we regenkleren echter vermijden vanwege het geluid dat ze maken, dus doe je regenkleren niet meteen aan als het niet regent maar neem ze mee in een rugzak. 

Credits

DRIFT is een initiatief van Kunstencentrum Vooruit, Maria Lucia Cruz Correia en Greentrack Gent, met de steun van Gent Klimaatstad en in samenwerking met Sorry not Sorry / Cultuurdienst Stad Gent.
Foto: © Eva Peeters

Cookies
Kunstencentrum Vooruit maakt gebruik van cookies. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek aan onze website willen verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij deze gebruiken.
Meer informatie over jouw privacy & cookies