Dag van de filosofie

Ik stuntel, dus ik ben
za 6
april
Data & tickets

Ik stuntel, dus ik ben 

Tickets & info via dagvandefilosofie.be

"Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better."
Samuel Beckett

 

Aristoteles kenschetste de mens als een rationeel wezen, waarbij ons vermogen tot verstandig en logisch denken het bijzondere van onze soort uitmaakt. Volgens Descartes konden we via de rede ‘maître et possesseur de la nature’ worden. Mensen werden aanzien als de ‘hoogte trap’ in de evolutie, door ons enorme brein dat ons toelaat te redeneren en rationele beslissingen te nemen.
 

Maar als we om ons heen kijken, is het duidelijk dat dit plaatje een ideaal voorschotelt. Ondanks de kennis en inzichten sinds de Club van Rome blijven we immers het klimaat kapot maken. We hyperconsumeren ons te pletter terwijl we weten dat geluk daar niet te vinden is; staren ons blind op sociale media en gaan gebukt onder burn-outs. Ratio is hier ver weg: de focus ligt op moeten presteren, zaken realiseren. Misschien willen we te veel onder onze schouders nemen, daarbij vergetend dat wie zware vleugels torst en naar de zon reikt, lelijk ten val komt. Zijn wij een moderne Icarus, overmoedig en hoogmoedig, en ligt daarin onze grootste zwakte?
 

De mens is immers ook een stuntelend en gebrekkig wezen. Hij probeert dingen uit, slaagt soms, faalt vaak. We knoeien en prutsen. Verprutsen het ook vaak. Maar niettemin: stuntelen is ook eigen aan het proberen. Zoals Samuel Becketts bekende citaat aangeeft: "Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better." Dat mislukken hoeft geen zwaktebod te zijn. Het kan deel uitmaken van een proces waarbij we theorieën ontwerpen, medicijnen ontwikkelen, onze samenleving vorm trachten te geven. Hoe we ons eigen leven betekenis trachten te geven. Die zaken verlopen niet rechtlijnig, maar via omwegen, terugval en het anders proberen. In dat betrachten en steeds opnieuw ervoor gaan, schuilt schoonheid en ook menselijke vrijheid.
  

Programma

Wie en wat mag u tijdens deze Dag o.a. verwachten: filosoof-cabaretier Tim Fransen die het essay schreef voor de Maand van de Filosofie (Het leven als tragiekomedie. Over humor, kwetsbaarheid en solidariteit), Alicja Gescinska in gesprek met de laureaat van de Socratesbeker (i.s.m Stichting Maand van de Filosofie), een stevig maatschappelijk debat rond technologie en stuntelen (i.s.m Masereelfonds), filosofisch cafés in verschillende talen (i.s.m Voem), Jean Paul Van Bendegem doet stand-up filosofie, pop-up filosofieleesgroepen op verschillende plekken in Gent (i.s.m Limerick en de Slegte), een kinderprogramma, speeddates met filosofen (i.s.m UGent), een klas ‘Beter falen’ (i.s.m School of Life), slam poet Lisette Ma Neza, een filosofische lezing over seksueel plezier, conversation drink (i.s.m School of Life) een lezing over Kant (i.s.m UGent), enz. 

Credits

Za 06.04 - Vooruit
Dagticket: €15 
Enkel avondlezing: €5 

Tickets & info via dagvandefilosofie.be

Vormingplus ism Vooruit, De Krook, Universiteit Gent, Masereelfonds, Amarant, Voem, School of Life, Stichting Maand van de Filosofie