We Own It
We Own It
mer. 16.01 20:00 - 22:00

We Own It #2

Public Transport
mer. 16.01
20:00 - 22:00
  • mer. 16.01
    20:00 - 22:00
    BALZAAL

Op zoek naar een duurzaam en sociaal rechtvaardig mobiliteitsbeleid

ACOD en Vooruit organiseren een nieuwe gespreksavond over onze openbare diensten. Eerder was er een symposium (We Own It) over de gevaren van privatisering en een gespreksavond (We Own It #1) over sociale media in publieke handen. Deze keer leggen we de focus op mobiliteit (We Own It #2) met deze gasten:

  • Gunther Blauwens (nationaal secretaris ACOD Spoor)
  • Rita Coeck (federaal secretaris ACOD Tram Bus Metro)
  • Lode Vanoost (journalist De Wereld Morgen)
  • Greg Verhoeven (adviseur begroting, economie en mobiliteit studiedienst Vlaams ABVV)
  • Rudy De Ceunynck (Trein Tram Bus, lid raadgevend comité voor de treingebruikers NMBS)

Mobiliteit belang ons allen aan. Dagelijks verplaatsen we onszelf om te werken, opleidingen te volgen, mensen te bezoeken of boodschappen te doen. Daarom moeten we onszelf enkele duidelijke vragen stellen. Hoe kunnen we als samenleving het best eigendom toekennen en controle uitoefenen over een sector die alsmaar aan belang toeneemt? Hoe maken we mobiliteit toegankelijk voor iedereen zodat niemand in de onmogelijkheid verkeert om zichzelf te ontplooien? Hoe zorgen we ervoor dat onze verplaatsingen gebeuren op een manier die onze leefomgeving gezond houdt en de opwarming van de aarde actief tegengaat?

De dikte van onze portefeuille mag niet bepalen hoe we ons verplaatsen. Hoort propere mobiliteit geen basisrecht te zijn, net zoals water, onderwijs, energie of zorg? Traditioneel garandeert de overheid toegang tot deze basisbehoeften door middel van haar openbare dienstverlening. Daar vallen ook openbare vervoersbedrijven onder. Volgens journalist Lode Vanoost (die in januari uitpakt met het boek Tot uw Dienst: de zeven zonden van de ambtenaar) werken openbare diensten in functie van het algemeen belang. Ze hebben een volledig andere doelstelling dan de privésector die op winst gericht is.

Vanaf 2020 zullen zowel De Lijn als de NMBS echter geconfronteerd worden met de Europese liberalisering van het reizigersvervoer. De volgende regering zal dan ook belangrijke beslissingen moeten nemen over de toekomst van beide overheidsbedrijven. Jaren van bezuinigingen en hervormingen hebben de kwaliteit van de dienstverlening in elk geval geen goed gedaan. De tevredenheidscijfers van de reizigers staan op een historisch dieptepunt. Is er licht aan het einde van de tunnel? Of zijn dit allemaal slechts elementen in een bewuste politiek die aanstuurt op de privatisering van het openbaar vervoer?

Volgens sommigen is deze tegenstelling tussen de overheid en de markt voorbijgestreefd. Ze nemen het heft liever zelf in handen en richten commons op om te voorzien in hun basisbehoeften. Op mobiliteitsvlak richten commoners zich op auto- en fietsdeelsystemen. Maar hebben deze commons dan geen belang bij een sterke overheid om bv. de commercialisering van de deeleconomie onder leiding een halt toe te roepen? Kunnen we het sociale dumpingmodel van bv. een internationaal actief bedrijf als Uber wel aan banden leggen door ons terug te plooien op zelforganisatie in steden en gemeenten?

Een ding is zeker. Ons gemeengoed mogen we niet te grabbel gooien aan de markt. Openbare diensten en commons kunnen elkaar versterken. Laat ons in de geest van rechtvaardige transitie dus werk maken van een brede beweging voor een niet-geprivatiseerde dienstverlening die zowel de nieuwe commons als de bestaande openbare diensten integreert. Zo geven we vorm aan een mobiliteitsbeleid dat sociaal rechtvaardig en duurzaam is. Daarover debatteren we op 16 januari in Vooruit. Iedereen welkom!

Meer lezen? Hier vind je meer info:

Nous utilisons des services tels que Youtube et Vimeo pour les vidéos et autres contenus multimédias. Afin de pouvoir les visualiser, vous devez accepter l’utilisation des cookies. Plus d'informations…

Des cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site internet. Par exemple, votre choix de langue sera mémorisé lors de la navigation et de la commande.

Les cookies sont également nécessaires pour enrichir votre expérience sur le site. Par exemple, des contenus multimédias délivrés par des tiers tels que les vidéos, sont souvent accompagnés de cookies. Nous conservons également des statistiques pour améliorer continuellement le site internet.

Enfin, les cookies sont utilisés pour collecter des informations complémentaires sur nos activités marketing, telles que les newsletters et actions promotionnelles, aussi efficacement que possible et de façon personnalisée.

Paramètres des cookies

Crédits

in samenwerking met ACOD

Cookies

Nous utilisons des cookies et des techniques similaires pour analyser l'utilisation du site internet, permettre de montrer du contenu provenant de tiers comme par exemple des vidéos, et pour diverses autres fonctionnalités. Ces cookies sont également placés par des tiers. En cliquant sur “Accepter”, vous donnez votre accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez spécifier vos préférences via le bouton "Ajuster les paramètres". Plus d'informations…

Des cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site internet. Par exemple, votre choix de langue sera mémorisé lors de la navigation et de la commande.

Les cookies sont également nécessaires pour enrichir votre expérience sur le site. Par exemple, des contenus multimédias délivrés par des tiers tels que les vidéos, sont souvent accompagnés de cookies. Nous conservons également des statistiques pour améliorer continuellement le site internet.

Enfin, les cookies sont utilisés pour collecter des informations complémentaires sur nos activités marketing, telles que les newsletters et actions promotionnelles, aussi efficacement que possible et de façon personnalisée.

Paramètres des cookies