Alexander Vantournhout - Red Haired Men
Bart Grietens

Vooruitresidenten krijgen Vlaamse overheidssteun om internationale doorbraak te realiseren

Het doel van die eenmalige steun is een doorbraak in het buitenland te realiseren. De eerste drie jaar komen enkel individuele scheppende kunstenaars in aanmerking. De doorbraaktrajecten werden vorig jaar als nieuwe subsidielijn opgestart onder het Kunstendecreet.

Uiteindelijk werden vier projecten geselecteerd, waarvan twee Vooruit-poresidenten:

  • Alexander Vantournhout / 54.626 euro
  • Miet Warlop / 50.000 euro
  • Louis Vanhaverbeke / 50.000
  • Maarten Vanden Eynde / 30.000


Een doorbraaktraject mag maximaal twee jaar duren en start ten vroegste op 1 december van het jaar van aanvraag.

Alexander Vantournhout (54.626 euro)

Choreograaf en danser Alexander Vantournhout werkte als acteur, maar brak de voorbije jaren vooral door als maker, o.a. als artiest in residentie bij Kunstencentrum Nona, Vooruit en circusorganisatie PERPLX. Op dit moment breekt hij internationaal door, met voorstelling op het Festival d’Avignon en het Actoral Festival in Marseille. Met zijn aanvraag voor een doorbraaktraject mikt Vantournhout in de eerste plaats op Frankrijk. Met de subsidie wil hij voor een stevigere professionele omkadering zorgen die hem meer zou toelaten op het artistieke te focussen en zijn internationaal netwerk te verstevigen.
 

Miet Warlop (50.000 euro)

Miet Warlops eigenzinnige oeuvre vormt een zoektocht naar een nieuwe vorm die de grenzen van beeldende kunst en podiumkunsten overstijgt. Haar werk wordt al in verschillende speelplekken in Europa getoond en ze heeft het vertrouwen van een internationaal netwerk van partners die haar werk tonen en ondersteunen. Ze runt ook een productiehuis dat structurele subsidies krijgt via het kunstendecreet. Met dit doorbraaktraject wil Warlop haar internationaal podiumwerk consistenter uitbouwen en haar beeldend werk inhoudelijker gaan ondersteunen via een deskundige. 

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way your language choice will be remembered while surfing and ordering.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings