Kopano Maroga

Dramaturg

Vooruit werkt samen met cultuurwerker Kopano Maroga (Republiek van Zuid-Afrika). Kopano versterkt het team als programmator en dramaturg. Als programmator zal Kopano een artistiek programma ontwikkelen dat steunt op initiatieven van en met jonge artistieke stemmen en curatoren. Zo wil Vooruit haar programma en structuur toegankelijker maken voor kunstwerkers jonger dan 30. Als dramaturg zal Kopano daarbij een brugfunctie vervullen naar het nieuwe, het controversiële en het minder voor de hand liggende. Kopano zal nieuwe perspectieven binnenbrengen en internationale gastcuratoren ondersteunen bij de ontwikkeling van hun thematische programma’s.

"De samenwerking met Kopano Maroga is een spannende nieuwe stap voor Vooruit die mooie kansen zal bieden binnen onze programma’s. Het hele team kijkt uit naar wat we zullen kunnen leren van elkaar." - Matthieu Goeury, artistiek coördinator Kunstencentrum Vooruit

Na een aantal freelance samenwerkingen in het kader van festivals als WOMEN AND CHILDREN FIRST (2019) en THE MAY EVENTS (2018) versterkt Kopano vanaf 28 mei 2019 het team van Vooruit voltijds.

"I’m really excited to be stepping into this position at Vooruit and contribute to the project of cultivating an institutional culture of radical compassion, accountability, duality and rigorous gentleness." - Kopano Maroga, programmator & dramaturg Kunstencentrum Vooruit

At Vooruit

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way your language choice will be remembered while surfing and ordering.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings