Dirk Verhofstadt

Dirk Verhofstadt is politiek filosoof, professor media en ethiek aan de UGent en publicist. Verhofstadt is een vurige liberaal en voorvechter van het individuele zelfbeschikkingsrecht van elke mens. Het eerder rechtse liberalisme is niet aan Dirk Verhofstadt besteed: het neoliberalisme en het libertarisme vindt hij aanfluitingen van het ware liberale gedachtegoed.

Als publicist en opiniemaker is Verhofstadt wellicht het bekendst omwille van zijn radicale religiekritiek, die hij neerpende in boeken als 'In naam van God' en 'Atheïsme als basis voor de moraal'. Hij stelt onomwonden dat religies inhumaan en onverdraagzaam zijn. Recent oogstte Verhofstadt veel bijval met zijn boek over het levensverhaal van 'Ibe Leib Kartuz. Kleermaker in Auschwitz.' In 2021 verscheen er een  boek met een gelijkaardig opzet: 'Chef-kok in Auschwitz', over het wedervaren van Willy Van Paemel. 

© Dirk Verhofstadt

At Vooruit

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way your language choice will be remembered while surfing and ordering.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings