Koen Lemmens

Koen Lemmens is hoogleraar publiekrecht, Europees en internationaal mensenrechtenrecht, grondwettelijk recht en mediarecht aan de KU Leuven en verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de Global Campus of Human Rights (Venetië). Hij doceert en publiceert voornamelijk over mensenrechten en communicatierecht. In de pers verschijnt hij regelmatig met vaak genuanceerde en soms spitante meningen over kwesties zoals vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en de verhouding tussen mensenrechten en populaire cultuur.

Naast academicus is Lemmens dus ook essayist. Hij schreef 'De dwaling van de beeldenstormer. Waarom we bewust moeten omgaan met traditie.' In het boek pleit Lemmens voor gelijke kansen en sociale inclusie en tegen een doorgeslagen identiteitspolitiek en haar beeldenstormers.  In tijden van toegenomen polarisering en bitsigheid van het maatschappelijk debat is zijn fijngevoelig centrumdenken een verademing. 

© Koen Lemmens

At Vooruit

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way your language choice will be remembered while surfing and ordering.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings