Hidde Boersma

Hidde Boersma is doctor in de moleculaire biologie en werkt als journalist en documentairemaker. Hij schrijft onder meer voor De Correspondent, de Volkskrant en De Groene Amsterdammer over landbouw, biotechnologie en vooruitgang. Met het essay 'Ecomodernisme' zette hij met enkele medestanders een nieuwe, optimistische ecologische beweging op de kaart. In datzelfde jaar debuteerde hij met de film 'Well Fed', waarin hij het effect van de westerse weerstand tegen genetische modificatie op het leven van arme boeren onderzoekt. 

Tijdens de eerste lockdown schreef hij met een resem gelijkgestemde auteurs het boek 'Meer'. Om de verschillende crisissen waarmee we geconfronteerd worden te bezweren moeten we niet gaan voor kleiner en minder, maar juist voor méér. Meer groei, meer overheid, meer technologie … overvloed maakt de wereld immers duurzamer en welvarender. 

© Hidde Boersma

At Vooruit

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way your language choice will be remembered while surfing and ordering.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings