Mama's Open Mic

Mama’s Open Mic wil aan zowel beginnende als meer ervaren podiumkunstenaars - gaande van woordkunstenaars, zangers tot comedians, en rappers - kansen bieden om hun werk op een laagdrempelige manier te tonen aan een breed publiek. Dat gebeurt op een manier die bewust inzet op diversiteit en intersectionaliteit. 

Drijvende krachten achter MOM - bezielers Elisabeth Severino Fernandes en Samira Saleh - benadrukken hoe belangrijk het is dat het publiek noch de performers zich schuldig maken aan racistische, seksistische, homofobe of transfobe uitlatingen. Daarmee onderscheidt MOM zich van andere gelijkaardige collectieven: het is een echte community en “safe space”. 

Tijdens een avond van MOM worden artiesten uitgenodigd, maar is het podium via een open mic ook toegankelijk voor iedereen die zich geroepen voelt om een tekst te delen met het publiek. Veel geprofessionaliseerde artiesten kregen dankzij MOM hun eerste kans om te experimenteren en verder te groeien. Want naast het bieden van podiumkansen, zet MOM ook actief in op de begeleiding van artiesten naar andere podia. Op die manier vervult Mama’s Open Mic een cruciale brugfunctie tussen een zee aan onontgonnen talent en de professionele kunsten- en letterensector.

Tot slot richt MOM zich in de laatste jaren ook op de opleiding van haar medewerkers tot de volgende generatie organisatoren. Mama’s Open Mic staat op een heerlijk kruispunt van inclusie en transformatie, kunst en kritisch burgerschap, doordacht en doorliefd. #poëtischevrijheden

“Mama’s Open Mic is een echte community en safe space waar talenten van diverse achtergronden zich veilig genoeg voelen om hun kans op de planken te wagen.”

Jury Ultima 2019

facebook.com/mamas.openmic 

At Vooruit

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way your language choice will be remembered while surfing and ordering.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings