(c) rv
Fri. 26.10.2018 12:15 - 14:00
Middaglezing

Middaglezing

Fri 26.10.'18
12:15 - 14:00
  • Fri 26.10.'18
    12:15 - 14:00
    Foyer Theaterzaal

Prof. Dr. Mieke Van Houtte over onderwijs en migratie 

Telkens wanneer internationale organisaties uitpakken met slaagcijfers in het onderwijs, springen de zwakke resultaten van jongeren met een migratieachtergrond in het oog. Ze presteren over het algemeen niet alleen slechter, ze blijven ook opvallend afwezig in het hoger onderwijs, en dan in het bijzonder aan de universiteit. Dit is niet alleen in Vlaanderen zo. Er zijn mettertijd internationaal verschillende theorieën ontwikkeld om deze onderwijsachterstand te verklaren, die al dan niet gesteund worden door empirisch onderzoek. In deze middaglezing worden een aantal verklaringen en theorieën toegelicht en geïllustreerd met Vlaams onderzoek. We gaan ook in op de rol en effecten van sociaal-
etnische segregatie en dito schoolcompositie. Het valt op hoe sterk deze problematiek verweven is met de sociaal-economisch zwakkere positie van gezinnen met een migratieachtergrond.

Gratis, mits reservatie

PRAKTISCH

vr 26.10 - 12:15 Foyer Theaterzaal
gratis, mits reservatie via progressief_links@outlook.com 

Credits

ism Sampol, Vermeylenfonds & Masereelfonds 

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way your language choice will be remembered while surfing and ordering.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings