Christophe Busch
Christophe Busch
Fri. 21.02.2020 12:15 - 14:00
Middaglezing

Christophe Busch

Christophe Busch
Fri 21.02. 2020
12:15 - 14:00
  • Fri 21.02. 2020
    12:15 - 14:00
    Foyer Theaterzaal

Wij versus zij: polarisatie als verrijking of bedreiging?

Sociale media en politiek staan bol van polariserende uitspraken, gevoed door angst, boosheid, onwetendheid of passie. Vluchtelingen, vrijheid van meningsuiting of de verkiezing van een nieuwe president: iedereen heeft er tegenwoordig wel een vurige mening over. Soms leidt dit tot conflicten of zelfs sociale polarisatie. In dat geval zien we de andere niet meer als een gesprekspartner, maar wel als een tegenstander, een vijand. Hoe leren we terug de bal te bespelen en niet de man of vrouw? Hoe scheppen we ruimte voor politieke polarisatie die verrijkend kan zijn en hoe bestrijden we de sociale polarisatie welke bedreigend kan zijn?

Een doorgedreven wij-zij-denken wordt gevaarlijk wanneer het maatschappelijk weefsel verder afbrokkelt en de samenleving in grote, tegengestelde groepen verdeelt. Deze versplintering dreigt af te glijden naar extremistisch geweld. In deze lezing zoekt Christophe Busch een verklaring voor zulke wederkerige radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot conflict en zelfs massageweld, zowel in historische voorbeelden als in de actualiteit en in de dagelijkse leefwereld van jongeren op school, in de metro of het winkelcentrum.

Christophe Busch is historicus en onderzoeker. Hij is ex-directeur van de Kazerne Dossin in Mechelen en expert in dadergedrag bij collectief geweld. Hij was oprichter en voorzitter van het Centrum voor Holocaust en Genocide Educatie vzw in 2007 en startte in 2015 met een netwerkorganisatie van experten inzake radicalisering en (gewelddadig) extremisme.

PRAKTISCH

vr 21.02 - 12:15 Foyer Theaterzaal
gratis, mits reservatie via progressief_links@outlook.com 
THINK / talk / #tegast

Credits

organisatie: Links-Progressief@UGent - in samenwerking met: Samenleving & Politiek, Masereelfonds & Vermeylenfonds

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way your language choice will be remembered while surfing and ordering.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings