Francis Fukuyama
Djurdja Padejski
Sat. 09.03.2019 20:00 - 21:15

Francis Fukuyama

‘Identiteit - waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek’
Sat 09.03.'19
20:00 - 21:15
  • Sat 09.03.'19
    20:00 - 21:15
    UFO UGent (Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent)

Boekvoorstelling & interviewgesprek 

Francis Fukuyama

Wereldberoemd geworden met veelbesproken werk als o.a. ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens’ (1992), ‘Na het Neoconservatisme - Waar rechts verkeerd afsloeg’’ (2006) en het tweeluik ‘De oorsprong van onze politiek 1 - Van de prehistorie tot de Verlichting’ & ‘De oorsprong van onze politiek 2 - Orde en verval’ (2011), boeken met universele thema’s die ook nu nog stevig worden bediscussieerd. Hij stond oorspronkelijk bekend als neoconservatief denker, maar met ‘De oorsprong van onze politiek’ bewees hij dat hij niet meer aan een ideologie verbonden is. Francis Fukuyama is docent internationale economie aan de John Hopkins University, USA.

In Gent komt Francis Fukuyama zijn net verschenen boek ‘Identiteit’ voorstellen. Hij houdt een lezing en gaat daarna in gesprek met VRT-journaliste Ann De Bie.
 

‘Identiteit - waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek’

Het electorale succes van populisten wordt vaak verklaard vanuit economische motieven, maar komt in feite voort uit een behoefte aan identiteit. Het is dan ook een vergissing te denken dat populisme bestreden kan worden met louter verandering van economisch beleid. In zijn baanbrekende boek Het einde van de geschiedenis schreef Fukuyama al dat mensen hechten aan erkenning van hun waardigheid. Nu verklaart hij vanuit dit begrip de huidige politieke situatie. Voorheen streefde de liberale democratie naar universele erkenning van burgerschap met onvervreemdbare rechten. Tegenwoordig zijn meer specifieke vormen van identiteitsbepaling op basis van religie, sekte, ras, etniciteit of gender steeds populairder. De opleving van de gepolitiseerde islam, identiteitspolitiek onder studenten, etnische minderheden en het anti-immigrantenpopulisme zijn voorbeelden van zulke stromingen. Ze zijn uiteindelijk onverenigbaar met de democratie – maar de behoefte aan identiteit kan niet zomaar opzij worden gezet. Identiteit is een noodzakelijk boek – een ernstige waarschuwing dat we onszelf zullen veroordelen tot voortdurende conflicten, tenzij we een universeel begrip van de menselijke waardigheid smeden.

Credits

UFO UGent (St-Pietersnieuwstraat 33 Gent) - 20.00
€10 / 5 voor UG-studenten & UG-academisch personeel
 
Vooruit ism UGent, VBK België Atlas Contact, Paard van Troje

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button.